Sắp xếp theo |

Loa

- Có 247 sản phẩm
 • LOA NIKOCHI NK-B5, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-B5, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 7.992.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-B5, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 7.992.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-9PRO, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-9PRO, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 7.632.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-9PRO, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 7.632.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa

  Công suất tối đa: 700W

  Bass: 25cm x 2

  Mid: 8cm x 2

  Treble: 8cm

  Trở kháng: 4 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 315 x 370 x 1190

  Trọng lượng: 30.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-9999, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-9999, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 4.900.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-9999, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.900.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa

  Công suất tối đa: 600W

  Bass: 25cm x 2

  Mid: 8cm

  Treble: 6cm x2

  Trở kháng: 4 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 310 x 310 x 1100

  Trọng lượng: 23.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-510, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-510, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 6.200.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-510, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 6.200.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng , 4 loa
  Công suất tối đa: 500W
  Bass: 30cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm x 2
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 535 x 300 x 305 (Ngang x Sâu x Cao)
  Trọng lượng: 12 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-420P, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-420P, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 5.400.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-420P, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 5.400.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 520W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 540 x 320 x 310
  Trọng lượng: 12.5Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-210WB, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-210WB, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 4.450.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-210WB, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.450.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 500W
  Bass: 25cm
  Mid: 8cm
  Treble: 8cm
  Trở kháng: 6 ohm
  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
  Kích thước (mm): 515 x 300 x 310
  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-968, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-968, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 2.232.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-968, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 2.232.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng , 4 loa
  Công suất tối đa: 400W

  Bass: 25cm x 2

  Mid: 8cm

  Treble: 6cm x 2

  Trở kháng: 6 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 537 x 295 x 300

  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-458P, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-458P, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 3.550.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-458P, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 3.550.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối: đa 400W

  Bass: 25cm

  Mid: 8cm

  Treble: 8cm

  Trở kháng: 6 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 535 x 305 x 305

  Trọng lượng: 10.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-567P, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-567P, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 3.190.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-567P, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 3.190.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng , 3 loa
  Công suất tối đa: 400W

  Bass: 25cm

  Mid: 8cm

  Treble: 8cm

  Trở kháng: 6 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 515 x 330 x 305

  Trọng lượng: 10.5 Kg/loa

 • LOA NIKOCHI NK-456A, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-456A, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 2.742.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-456A, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 2.742.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng,3loa
  Công suất tối đa: 400W

  Bass: 25cm

  Mid: 8cm

  Treble: 8cm

  Trở kháng: 6 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 520 x 320 x 300

  Trọng lượng: 11.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-310N, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-310N, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 3.320.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-310N, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 3.320.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa
  Công suất tối đa: 500W

  Bass: 25cm

  Mid: 8cm

  Treble: 8cm

  Trở kháng: 6 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 515 x 300 x 300

  Trọng lượng: 11.5Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-110R, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-110R, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 3.192.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-110R, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 3.192.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-A330, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-A330, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 6.680.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-A330, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 6.680.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  Công suất tối đa: 650W

  Bass: 25cm x 2

  Mid: 16cm

  Treble: 8cm + 10 cm

  Trở kháng: 4 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm) 320x 390 x 1220

  Trọng lượng: 27 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-920, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-920, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 6.250.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-920, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 6.250.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa
  Công suất tối đa: 620W

  Bass: 25cm x 2

  Mid: 8cm

  Treble: 8cm +10cm

  Trở kháng: 6 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 310 x 370 x 1215

  Trọng lượng: 26.8 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-910, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-910, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 5.090.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-910, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 5.090.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 4 loa
  Công suất tối đa: 620W

  Bass: 25cm x 2 Mid 8cm

  Treble: 10cm

  Trở kháng: 4 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 280 x 355 x 1150

  Trọng lượng: 23.5 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-900, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-900, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 4.090.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-900, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.090.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường tiếng, 4 loa
  Công suất tối đa: 550W

  Bass: 25cm x 2

  Mid: 8cm

  Treble: 8cm

  Trở kháng: 4 ohm

  Dải tần: 20Hz ~ 20KHz

  Kích thước (mm): 280 x 340 x 1080

  Trọng lượng: 20 Kg/loa

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-606A, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-606A, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 4.270.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-606A, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.270.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: - Công suất: 320W.

  - Dải tần số 20Hz - 25KHz.


  - Trở kháng: 4Ω.


  - Dải tần số 20Hz - 25KHz.


  - Treble 10cm + Bass 16 cm x 3.


  - Trọng lượng: 17.3 kg/loa.


  - Kích thước (ngang x cao x sâu): 20 x 95.5 x 33 cm.

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA SIÊU TRẦM NIKOCHI FEELINGS TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA SIÊU TRẦM NIKOCHI FEELINGS TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 4.792.000 đ

  LOA SIÊU TRẦM NIKOCHI FEELINGS TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.792.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN-TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG CÁI DĂM - BÃI CHÁY- HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989
  TAI BAI CHAY - HA LONG - QUANG NINH
 • Loa Karaoke IMUSIC SI-12 Loa Karaoke IMUSIC SI-12 4.990.000 đ

  Loa Karaoke IMUSIC SI-12

  Giá bán: 4.990.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Tổng công suất : 300W

  Công suất hoạt động liên tục : 150W

  Trở kháng : 8 Ohms

  Công nghệ Nhật Bản

  Sản xuất tại Việt Nam
 • LOA MICROLAB M105 - 2.1 LOA MICROLAB M105 - 2.1 350.000 đ

  LOA MICROLAB M105 - 2.1

  Giá bán: 350.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hãng sản xuất Microlab

  Xuất xứ Chính hãng

  Bảo hành 12 tháng

  Tỷ số nén nhiễu S/N >70dB

  Tổng Công suất (W) 10 Watt

  Công suất Loa siêu trầm (W) 5W

  Công suất Loa vệ tinh (W) 2.5W x 2

 • LOA BMB CSE – 312SE LOA BMB CSE – 312SE 18.150.000 đ

  LOA BMB CSE – 312SE

  Giá bán: 18.150.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 Đường 5 Loa

  Loa âm trầm Loại loa âm trầm hình nón đường kính 30cm x 1 chiếc

  Squawker Unit Loại kích thước hình nón 9x6cm / 2 chiếc

  Tweeter Unit Loại kích thước hình nón 9x6cm / 2 chiếc

  Công suất lớn nhất 800W

  Công suất trung bình 300W

  Kích thước (mm) 568(Rộng)*340(Dài)*350(Cao)

  Trọng lượng 16.2 kg / chiếc

  Trở kháng 8Ω

 • Loa BMB CSE 310SE Loa BMB CSE 310SE 14.520.000 đ

  Loa BMB CSE 310SE

  Giá bán: 14.520.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 Đường 5 Loa

  Loa âm trầm Loại loa âm trầm hình nón đường kính 25cm x 1 chiếc

  Squawker Unit Loại kích thước hình nón 9x6cm / 2 chiếc

  Tweeter Unit Loại kích thước hình nón 9x6cm / 2 chiếc

  Công suất lớn nhất 500W

  Công suất trung bình 250W

  Kích thước (mm) 520(Rộng)*301(Dài)*326(Cao)

  Trọng lượng 14.3 kg / chiếc

  Trở kháng 8Ω

 • Loa BMB CSN 500 Loa BMB CSN 500 11.275.000 đ

  Loa BMB CSN 500

  Giá bán: 11.275.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường 3 loa

  Công suất: 450W

  Trở kháng: 8Ω

  Trọng lượng: 11 kg

  Bảo hành: 12 tháng

 • LOA BMB CSN 300SE LOA BMB CSN 300SE 8.850.000 đ

  LOA BMB CSN 300SE

  Giá bán: 8.850.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hệ thống 3 đường 3 loa

  Công suất: 300W

  Trở kháng: 8Ω

  Trọng lượng: 7.7kg

  Bảo hành: 12 tháng

 • Loa siêu trầm karaoke JBL KP25S Loa siêu trầm karaoke JBL KP25S 35.000.000 đ

  Loa siêu trầm karaoke JBL KP25S

  Giá bán: 35.000.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: 2 củ loa 15”, bass-reflex

  Dải tần (-10 dB): 32 Hz – 150 Hz

  Tần số đáp ứng (±3 dB): 40 Hz – 150 Hz

  Độ nhạy (1W @ 1m): 97 dB (1 kHz – 8 kHz)

  Trở kháng: 4 ohms

  SPL cực đại: 127 dB (133 dB peak)

  Công suất (Continuous/Program/Peak) 1000 W/2000 W/4000 W

  Kích thước (cao x rộng x dài): 450mm x 1100mm x 560mm

  Khối lượng: 53 Kg

  LF Driver: 2 x 15” woofer

  Cổng vào tín hiệu: 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP

  Thùng loa hình chữ nhật, dày 18 mm tới 25 mm được ép từ nhiều lớp gỗ bạch dương.

 • Loa KARAOKE BMB Csn 455E Loa KARAOKE BMB Csn 455E 11.690.000 đ

  Loa KARAOKE BMB Csn 455E

  Giá bán: 11.690.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Kiểu : Hệ thống phản xạ âm

  - Hệ thống : 2 Đường 3 Loa

  - Loa Trầm: Loa âm trầm hình nón kích cỡ 25cm x 1 chiếc

  - Loa Cao : Loa âm cao hình nón kích cỡ 8cm x 2 chiếc

  - Công suất đầu vào lớn nhất : 450W

  - Công suất đầu vào đánh giá : 225W

  - Kích thước(mm) : 506 (Dài) × 290 (Rộng) × 283 (Cao)

  - Trọng lượng : 10.5 kg /chiếc

  - Trở kháng : 8Ω

 • LOA KARAOKE BMB CSN 500 LOA KARAOKE BMB CSN 500 11.900.000 đ

  LOA KARAOKE BMB CSN 500

  Giá bán: 11.900.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Thiết kế cong 3D cho mô hình này một cảm giác cao cấp.

  - Trải nghiệm sức mạnh của âm bass nhờ vào hình dạng của phản xạ âm bass mới.

  - Woofers sử dụng nón giấy đáng tin cậy làm tại Nhật Bản.

  - Tập trung vào giọng hát làm cho nó dễ dàng hơn cho người biểu diễn và mở rộng phạm vi cung cấp âm thanh pha lê rõ ràng.

  Hình ảnh
 • LOA BLUETOOTH ISOUND SP18/2.1 (USB, SD CARD, FM) LOA BLUETOOTH ISOUND SP18/2.1 (USB, SD CARD, FM) 1.200.000 đ

  LOA BLUETOOTH ISOUND SP18/2.1 (USB, SD CARD, FM)

  Giá bán: 1.200.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: - Hệ thống loa: 2.1 kênh

  - Tổng công suất: 20W (RMS)

  - Ngõ tín hiệu: Jack RCA (Jack 3.5mm Stereo), USB/SD Card, Bluetooth

  - Tần số: 30Hz - 20KHz

  - Tỷ số nén nhiễu: S/N >60dB

  - Chức năng: Led

  - Kích thước:

  + Loa siêu trầm: W185 x H185 x D270 mm

  + Loa vệ tinh: W70 x H230 x D95 mm

 • Loa NIKOCHI NK-678, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH Loa NIKOCHI NK-678, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 2.240.000 đ

  Loa NIKOCHI NK-678, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 2.240.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: - Loa nằm, chuyên dùng Karaoke và nghe nhạc.

  - Lưới sắt giúp loa hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện sử dụng.

  - Âm thanh cân đối giúp tạo giọng hát thật nhẹ nhàng và trung thực.

  - Trở kháng : 8Ω.

  - Dải tần số : 20Hz ~ 20KHz.

  - Công suất : 400W.

  - Treble : 6cm x 2

  - Mid : 8cm.

  - Bass : 25cm

  - Trọng lượng: 10.5 kg/loa.

  - Kích thước : 53(N) x 30(C) x 29(S) cm.

  - Ampli gợi ý : Q-318, NKC-A103, PA-1200D.

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • Loa Nikochi NK-668A Loa Nikochi NK-668A 2.390.000 đ

  Loa Nikochi NK-668A

  Giá bán: 2.390.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa nằm, chuyên dùng Karaoke và nghe nhạc.

  - Âm thanh cân đối giúp tạo giọng hát thật nhẹ nhàng và trung thực.

  - Trở kháng: 8Ω.

  - Dải tần số: 20Hz - 20KHz.

  - Công suất: 400W.

  - Treble 7 cm x 2 + Bass 25 cm + Mid 8 cm.

  - Trọng lượng: 11.5 kg/loa.

  - Kích thước (ngang x sâu x cao): 50 x 29 x 30 cm.

  - Ampli gợi ý: Q-318, NKC-A103, NKC-A104, PA-1200D.

 • Loa Nikochi-NK-410P, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH Loa Nikochi-NK-410P, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 4.090.000 đ

  Loa Nikochi-NK-410P, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.090.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa nằm, chuyên dùng Karaoke và nghe nhạc.

  - Phía trước thùng loa được bảo vệ bằng mặt lưới sắt giúp loa hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện sử dụng.

  - Âm thanh cân đối giúp tạo giọng hát thật nhẹ nhàng và trung thực.

  - Trở kháng: 6Ω.

  - Dải tần số: 20Hz - 20KHz.

  - Công suất: 500W.

  - Treble: 6cm x 2.

  - Bass: 25cm, Coil: 49mm.

  - Mid: 8cm

  - Trọng lượng: 12 kg/loa.

  - Ampli gợi ý: NKC-300L, NKC-350L, PRO-138A.

 • Loa Karaoke VITEK KS-916N Loa Karaoke VITEK KS-916N 1.790.000 đ

  Loa Karaoke VITEK KS-916N

  Giá bán: 1.790.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Tăng cường khả năng Karaoke.

  Thùng nằm 2T, lưới vải

  Công suất 150W

  Trở kháng: 2 - 4 Ohm

  Độ nhạy: 92 dB

  Đáp tuyến tần số: 20 - 2.000 Hz

 • Loa Karaoke Vitek VTB KS-906 Loa Karaoke Vitek VTB KS-906 1.690.000 đ

  Loa Karaoke Vitek VTB KS-906

  Giá bán: 1.690.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa Vitek model 2014- sự tái tạo âm thanh với chất lượng cao nhất, động lực công nghệ mang tính sáng tạo đem đến nền tảng cho âm nhạc giải trí gia đình mang tính chuyên nghiệp. Tăng cường khả năng Karaoke.

  Công suất: 30 ~ 150 W

  Trở kháng: 4 - 8 Ohm

  Độ nhạy: 92 dB

  Đáp ứng tần số: 20 - 2.000 Hz

 • Loa Vitek VTB KS 806 Loa Vitek VTB KS 806 1.590.000 đ

  Loa Vitek VTB KS 806

  Giá bán: 1.590.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa VTB model 2014 - sự tái tạo âm thanh với chất lượng cao nhất, động lực công nghệ mang tính sáng tạo đem đến nền tảng cho âm nhạc giải trí gia đình mang tính chuyên nghiệp. Tăng cường khả năng Karaoke.

  Thuộc dòng sản phẩm cao cấp của VTB

  Mức chất lượng : các chỉ tiêu KT, các thiết kế liên quan : chất lượng linh kiện, thiết kế cơ khí đều được chọn lọc bảo đảm độ bền về KT và giảm tỷ lệ hư hỏng trong thời gian sử dụng của người tiêu dùng sau bán hàng , Mức chất lương tương đương với các nhản hiệu đang được thị trường đánh giá cao như Boston, jarguar

  Quản lý chất lượng sản xuất : Các dòng này đểu được lắp ráp và kiểm tra cuối cùng tại VTB theo các tiêu chuẩn xuất xưởng của VTB

  Công suất: 30- 150 W

  Trở kháng: 4 - 8 Ohm

  Độ nhạy: 89 dB

  Đáp ứng tần số: 40 - 20 Hz

 • Loa Klipsch SW R-115SW Loa Subwoofer Loa Klipsch SW R-115SW Loa Subwoofer 13.500.000 đ

  Loa Klipsch SW R-115SW Loa Subwoofer

  Giá bán: 13.500.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: 800 Watt Subwoofer-Free WA-2 Wireless Kit

  Loa Sub R-115SW có đường kính cực lớn 375mm, công suất cực đại 800W, đủ sức làm rung chuyển bất kỳ phòng phim nào. Loa c ho tiếng bass sâu, rõ phù hợp cho phòng phim, nghe nhạc hoặc Karaoke.

  Thông số kỹ thuật

  Tần số 18 Hz-1 25 Hz

  Công suất 400 watts / 800 watts

  woofer 1 x 380mm

  Kích thước C546x R495 x S655mm

  Trọng lượng 34.2 kg

 • Loa siêu trầm JBL ES250P Loa siêu trầm JBL ES250P 12.500.000 đ

  Loa siêu trầm JBL ES250P

  Giá bán: 12.500.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Đáp ứng tần số: 25Hz - 150Hz.

  RMS khuếch đại công suất: 400W.

  Bộ khuếch đại công suất: 700W.

  Chéo Tần số: 50Hz - 150Hz;

  Thay đổi theo tần số 24dB/octave

  Kích thước loa: 12 "(300mm) PolyPlas nón ™.

  Kích thước (H x W x D): 19-3/4 "x 15-3/4" x 16-7/8 ".

  502mm x 400mm x 428mm)

  Cân nặng: 43 lb (19.5kg).

 • Loa super bass B&W - chất lượng tốt  DM604-8 Loa super bass B&W - chất lượng tốt DM604-8 3.590.000 đ

  Loa super bass B&W - chất lượng tốt DM604-8

  Giá bán: 3.590.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Công suất 250 đến 500w

  Độ nhậy : 89db

  Điện áp 220v

 • LOA KARAOKE BMB CSD2000SE - HUYỀN THOẠI HERCULES LOA KARAOKE BMB CSD2000SE - HUYỀN THOẠI HERCULES 17.820.000 đ

  LOA KARAOKE BMB CSD2000SE - HUYỀN THOẠI HERCULES

  Giá bán: 17.820.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: - System: 3 Ways, 5 Speakers

  - Woofer Unit: 30cm Paper Cone Type x 1 Unit

  - Squawker Unit: 8cm Paper Cone Type x 2 Units

  - Tweeter Unit: 8cm Paper Cone Type x 2 Units

  - Max Input Power: 1200W

  - Rating Input Power: 500W

  - Dimensions(mm):568 (W) x 350(H) x 336 (D)

  - Weight: 18.5 kg per pce

  - Impedance: 8 Ohms

 • LOA NIKOCHI NK-A230, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-A230, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 5.390.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-A230, TẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 5.390.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa đứng cao, chuyên dùng Karaoke, nghe nhạc.

  - Âm thanh 3 chiều sống động, phù hợp không gian rộng.

  - Còn là sản phẩm trang trí cho phòng khách rộng, sang trọng.

  - Sản phẩm chất lượng cho âm thanh mạnh mẽ, thanh thoát.

  - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất để nâng cao kỹ thuật âm thanh hay nhất.

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-909, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-909, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 4.800.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-909, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.800.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa đứng cao, chuyên dùng Karaoke, nghe nhạc.

  - Âm thanh 3 chiều sống động, phù hợp không gian rộng.

  - Còn là sản phẩm trang trí cho phòng khách rộng, sang trọng.

  - Sản phẩm chất lượng cho âm thanh mạnh mẽ, thanh thoát.

  - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất để nâng cao kỹ thuật âm thanh hay nhất.
 • LOA NIKOCHI NK-999A-09 LOA NIKOCHI NK-999A-09 3.190.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-999A-09

  Giá bán: 3.190.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa đứng cao, chuyên dùng Karaoke, nghe nhạc.

  - Âm thanh 3 chiều sống động, phù hợp không gian rộng.

  - Còn là sản phẩm trang trí cho phòng khách rộng, sang trọng.

  - Sản phẩm chất lượng cho âm thanh mạnh mẽ, thanh thoát.

  - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất để nâng cao kỹ thuật âm thanh hay nhất.
 • LOA NIKOCHI NK-404, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-404, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 2.232.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-404, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 2.232.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa đứng cao, chuyên dùng Karaoke, nghe nhạc .

  - Âm thanh 3 chiều sống động, phù hợp không gian rộng.

  - Sản phẩm chất lượng cao cho âm thanh mạnh mẽ, thanh thoát, nhẹ nhàng.

  - Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất để nâng cao kỹ thuật âm thanh hay nhất.

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK - 998A, tẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK - 998A, tẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH 4.590.000 đ

  LOA NIKOCHI NK - 998A, tẠI HẠ LONG -QUẢNG NINH

  Giá bán: 4.590.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa nằm, chuyên dùng Karaoke và nghe nhạc.

  - Phía trước thùng loa được bảo vệ bằng mặt lưới sắt giúp loa hoạt động

  bền bỉ trong mọi điều kiện sử dụng.

  - Âm thanh cân đối giúp tạo giọng hát thật nhẹ nhàng và trung thực.
  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-868, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH LOA NIKOCHI NK-868, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 3.450.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-868, TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 3.450.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa nằm, chuyên dùng Karaoke và nghe nhạc.

  - Âm thanh cân đối giúp tạo giọng hát thật nhẹ nhàng và trung thực.

  - Trở kháng: 8Ω.

  - Dải tần số: 20Hz - 20KHz.

  - Công suất: 420W.

  - Treble 7 cm x 2 + Bass 25 cm.

  - Trọng lượng: 11 kg/loa.

  - Kích thước (ngang x sâu x cao): 53 x 30 x 30 cm.

  - Ampli gợi ý: NKC-A103, NKC-A104, PA-1200D.

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • Nikochi NK-666A , TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH Nikochi NK-666A , TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH 2.950.000 đ

  Nikochi NK-666A , TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH

  Giá bán: 2.950.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Hãng sản xuất: NIKOCHI

  Công suất âm thanh (W): 400W

  TẠI BÃI CHÁY - HÒN GAI - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  ĐỊA CHỈ: SỐ 16-18 GIẾNG ĐỒN - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 440 ĐƯỜNG HẠ LONG - HẠ LONG - QUẢNG NINH

  SĐT: 02033 849 989

  TAI BAI CHAY, HON GAI, HA LONG, QUANG NINH

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN

  ĐIỆN MÁY DŨNG VÂN
 • LOA NIKOCHI NK-679 LOA NIKOCHI NK-679 2.200.000 đ

  LOA NIKOCHI NK-679

  Giá bán: 2.200.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Loa nằm, chuyên dùng Karaoke và nghe nhạc.

  - Âm thanh cân đối giúp tạo giọng hát thật nhẹ nhàng và trung thực.
  - Trở kháng: 8Ω.

  - Dải tần số: 20Hz - 20KHz.

  - Công suất: 400W.

  - Treble 6 cm x 2 + Bass 25 cm + Mid 8 cm.

  - Trọng lượng: 11 kg/loa.

  - Kích thước (ngang x cao x sâu): 51 x 31 x 31 cm.

  - Ampli gợi ý: Q-318, NKC-A103, PA-1200D.
 • LOA BMB CSN-455E LOA BMB CSN-455E 11.690.000 đ

  LOA BMB CSN-455E

  Giá bán: 11.690.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: - System: 2-Ways, 3 Speakers


  - Woofer Unit: 25cm Paper Cone Type x 1 Unit


  - Tweeter Unit: 8cm Paper Cone Type x 2 Units


  - Max Input Power: 450W


  - Rating Input Power: 225W


  - Dimensions(mm):506 (W) x 290(H) x 283 (D)


  - Weight: 10.5 kg per pce

  - Impedance: 8 Ohms

 • LOA KARAOKE BMB CSD880SE LOA KARAOKE BMB CSD880SE 15.400.000 đ

  LOA KARAOKE BMB CSD880SE

  Giá bán: 15.400.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: - System: 3 Ways, 5 Speakers


  - Woofer Unit: 25cm Paper Cone Type x 1 Unit


  - Squawker Unit: 8cm Paper Cone Type x 2 Units


  - Tweeter Unit: 8cm Paper Cone Type x 2 Units


  - Max Input Power: 1000W


  - Rating Input Power: 400W


  - Dimensions(mm):520 (W) x 298(H) x 284 (D)


  - Weight: 13.5 kg per pce

  - Impedance: 8 Ohms

 • Loa BMB CSV-900SE Loa BMB CSV-900SE 20.900.000 đ

  Loa BMB CSV-900SE

  Giá bán: 20.900.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Thông số kỹ thuật

  Công suất lớn nhất 1200W

  Công suất trung bình 500W

  Hệ thống 3 Đường 3 Loa

  Kích thước (mm) 600(Rộng)*348(Dài)*340(Cao)

  Loa âm cao Loại loa âm cao hình nón đường kính 8cm x 2 chiếc

  Loa âm trầm Loại loa âm trầm hình nón đường kính 30cm x 1 chiếc

  Trọng lượng 17.5 kg / chiếc

  Trở kháng 8Ω

 • LOA BMB CSX-580SE LOA BMB CSX-580SE 11.220.000 đ

  LOA BMB CSX-580SE

  Giá bán: 11.220.000 VNĐ
  Tình trạng: Còn hàng
  Mô tả sản phẩm: Công suất: 400W

  Trở kháng: 8 ohms

  Khối lượng: 9 kg

  Kích thước: 464x268x257 mm

  Hãng sản xuất: BMB Jarpan

  Xuất xứ: JAPAN

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tấn Ngọc - Số ĐKKD 0102089617 cấp ngày 05 tháng 12 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép